องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
 


กิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการสักการะ ร.5 ในวันที่ 23 ต.ค. 61 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแวงน้อย


องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว โดย ส.อ.จวง เหชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว นำพนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้างร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการสักการะ ร.5 ในวันที่ 23 ต.ค. 61 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแวงน้อย