องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
 


กิจกรรม 13 ต.ค. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9


ร่วมกิจกรรม 13 ต.ค. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว โดย ส.อ.จวง เหชัยภูมิ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแวงน้อย