องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
 


จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ


องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว นำคณะสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่านางแนว ร่วมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแวงน้อยในวันที่  23  กันยายน  2560