องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
 


พ่นยุงลาย


องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จัดทำโครงการพุ่นยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท่านางแนว