องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย


องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันที่  28  กันยายน 2560  เวลา 08.00 น.  ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว