องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
 


โครงการอบรมแม่บ้านดับไฟ อบต.ท่านางแนว


องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จัดทำโครงการแม่บ้านดับไฟ