องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลแวงใหญ่ให้ความช่วยเหลือมอบถุงยังชีพเทศบาลตำบลแวงใหญ่ให้ความช่วยเหลือมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลท่านางแนว