องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
 


อบต.ท่านางแนว ส่งเสริมการออกกำลังกายและนันทนาการของประชาชน


นายนิรันดร์ ศรีภิรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ออกแนวคิดใหม่ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกาย โดยจัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและนันทนาการของประชาชนตำบลท่านางแนว เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ในการจัดทำโครงการครั้งนี้ได้เชิญท่านนายอำเภอแวงน้อย ท่านปริญญา เกษตรทัต และวิทยาการนำเต้นเอโรบิก พร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่มาออกกำลังกาย ซึ่งในพิธีเปิดโครงการได้มีการแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนวและครูผู้ดูแลเด็ก ทำการแสดงเปิดโครงการด้วย 
บรรยากาศในการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความสดชื่น แจ่มใส ของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน และทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
หากประชาชนท่านใดมีความสนใจในการเต้นแอโรบิก สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-43278-082 ต่อ 14