องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
 


อบต.ท่านางแนว ทำพิธีปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายการเต้นแอโรบิคแดนซ์


นายนิรันดร์ ศรีภิรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว พร้อมด้วยสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว พนักงานส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ทำพิธีปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายการเต้นแอโรบิคแดนซ์ เมื่อวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว โดยในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 31 คน ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวจะได้เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER 1 ที่จะจัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ในวันที่ 24 มิถุนายน 2554