องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
 


อบต.ท่านางแนว จัดกิจกรรมมอบของรางวัลสำหรับผู้โชคดี ให้แก่ผู้ชำระภาษีต่างๆ


นายนิรันดร์ ศรีภิรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลท่านางแนว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่านางแนว ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน พร้อมด้วยผู้ประกอบการต่างๆ ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการจัดกิจกรรมมอบของรางวัลสำหรับผู้โชคดี ให้แก่ผู้ชำระภาษีต่างๆ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี โดยวิธีในการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวที่ผ่านมา