องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
 


งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๔


องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จัดงานส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีการจัดขบวนแห่เทียนร่วมกับโรงเรียนและคนในชุมชนพร้อมทั้งแห่เทียนถวาย ๙ วัดในตำบลท่านางแนว