องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
 


งานประเพณีบุญคุณลานอำเภอแวงน้อย ประจำปี 2562


งานประเพณีบุญคุณลานอำเภอแวงน้อย ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว รวมจัดขบวนแห่ประเพณีบุญคุูนลานสู่ขวัญข้าว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย