องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
31 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.9 สายบ้านนายเลิศ ศรีภิรมย์ [ 12 มิ.ย. 2562 ]
32 ประกาศกำหนดสถานที่และหลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง [ 29 ม.ค. 2562 ]
33 ยกเลิกประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศ [ 22 ม.ค. 2562 ]
34 กำหนดสถานที่ปิดประกาศหรือป้ายหาเสียงเลือกตั้ง [ 8 ม.ค. 2562 ]
35 กำหนด ขนาด และจำนวนของประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง [ 8 ม.ค. 2562 ]
36 แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 3 ม.ค. 2562 ]
37 แผน่พับประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติปี 2562 [ 7 ธ.ค. 2561 ]
38 การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 4 ธ.ค. 2561 ]
39 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]
40 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12