องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
31 การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 4 ม.ค. 2560 ]
32 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2559 [ 30 ธ.ค. 2559 ]
33 การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 23 ธ.ค. 2559 ]
34 ประกาศใช้แผน 4 ปี [ 9 ธ.ค. 2559 ]
35 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. 2559-2561) [ 9 พ.ย. 2559 ]
36 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 พ.ย. 2559 ]
37 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติตำบลท่านางแนว [ 1 พ.ย. 2559 ]
38 ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนงาน/โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560 [ 14 ต.ค. 2559 ]
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 3 ต.ค. 2559 ]
40 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60 [ 29 ก.ย. 2559 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9