วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์อีแต๋นบรรทุกขยะมูลฝอย 005-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
วัสดุกีฬา
17  ธ.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเสียภาษีและการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ธ.ค. 2561
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0003 / 420-59-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ไรท์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง